Tekipdeyiz

9, 10, 11. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları 2023 (MEB)

9, 10, 11. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları 2023 (MEB)
77 views
10 Haziran 2023 - 16:26

Bursluluk sınavına hazırlanan öğrencilerin hangi derslerden ve hangi konulardan sorumlu olduklarını öğrenebilmeleri için 9, 10, 11. sınıf Bursluluk sınavı konuları 2023 listesini hazırladık. Eski adıyla PYBS, yeni adıyla İOKBS olan 9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavı konuları 9, 10, 11. sınıf MEB müfredatına göre hazırlanmıştır.

9, 10, 11. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları 2023

9, 10, 11. sınıfa giden öğrencilere Bursluluk sınavında:

Türk Dili ve Edebiyatı: 25 soru,

Matematik: 25 soru,

Fen Bilimleri: 25 soru ( Fizik, Kimya ile Biyoloji )

Sosyal Bilimler: 25 soru ( Tarih, Coğrafya ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ) olmak üzere toplamda 100 soru sorulur ve sınav süresi 120 dakikadır yani 2 saattir.

9, 10, 11. Sınıf Bursluluk Sınavı Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

9, 10, 11. Sınıf bursluluk sınavında çıkacak Türk Dili ve Edebiyatı dersi konuları:

1. ÜNİTE: GİRİŞ (Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları)

2. ÜNİTE: HİKÂYE

3. ÜNİTE: ŞİİR

4. ÜNİTE: MASAL / FABL

5. ÜNİTE: ROMAN

6. ÜNİTE: TİYATRO

7. ÜNİTE: BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ

8. ÜNİTE: MEKTUP/E -POSTA

9. ÜNİTE: GÜNLÜK/BLOG

Tüm Sınıflarda Ortak Konular

Sözcükte Anlam Konuları:

Sözcükte Anlam Özellikleri (Gerçek, Yan, Mecaz, Terim Anlam)

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri (Eş Anlam, Zıt Anlam, Eş Sesli, Somut-Soyut)

Söz Öbekleri (Deyimler, Atasözleri, Özdeyişler, Yansımalar, İkilemeler)

Cümlede Anlam Konuları:

Cümlede Anlam İlişkileri

Anlatımına Göre Cümleler

Cümle Yorumlama

Anlamlarına Göre Cümleler

Paragrafta Anlam Konuları:

Paragrafın Anlam Yönü

Paragrafın Yapı Yönü

Paragrafın Anlatım Yönü

Dil Bilgisi Konuları:

İsim

Sıfat

Edat

Bağlaç

Ünlem

Zamir

Zarf

Fiil

Yazım Bilgisi Konuları:

Yazım (İmla) Kuralları

Noktalama İşaretleri

Edebi Türler ve Söz Sanatları Konuları:

Söz Sanatları

Edebi Türler (Düz Yazı Türleri – Şiir Türleri)

Şiir Bilgisi


Bursluluk Sınavı Çıkmış Sorular PDF İndir


9, 10, 11. Sınıf Bursluluk Sınavı Matematik Konuları

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkacak Matematik dersi konuları:

1. MANTIK

Önermeler ve Bileşik Önermeler

2. KÜMELER

Kümelerde Temel Kavramlar

Kümelerde İşlemler

3. DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER

Sayı Kümeleri

Bölünebilme Kuralları

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

Üslü İfadeler ve Denklemler

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

GEOMETRİ

4. ÜÇGENLER

Üçgenlerde Temel Kavramlar

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik

Üçgenin Yardımcı Elemanları

Dik Üçgen ve Trigonometri

Üçgenin Alanı

VERİ SAYMA VE OLASILIK

5. VERİ

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri

Verilerin Grafikle Gösterilmesi


9, 10, 11. Sınıf Bursluluk Sınavı Fen Bilimleri Konuları

9, 10, 11. Sınıf Bursluluk Sınavı Fizik Konuları

1. Ünite – Fizik Bilimine Giriş

2. Ünite – Madde ve Özellikleri

3. Ünite – Hareket ve Kuvvet

4. Ünite – Enerji

5. Ünite – Isı ve Sıcaklık

6. Ünite – Elektrostatik

9, 10, 11. Sınıf Bursluluk Sınavı Kimya Konuları

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkacak Kimya dersi konuları:

1. Ünite – Kimya Bilimi

2. Ünite – Atom ve Periyodik Sistem

3. Ünite – Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

4. Ünite – Maddenin Halleri

5. Ünite – Doğa ve Kimya

Su ve Hayat

Çevre Kimyası

9, 10, 11. Sınıf Bursluluk Sınavı Biyoloji Konuları

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkacak Biyoloji dersi konuları:

1. Ünite – Yaşam Bilimi Biyoloji

2. Ünite – Hücre

3. Ünite – Canlılar Dünyası


9, 10, 11. Sınıf Bursluluk Sınavı Sosyal Bilimler Konuları

9, 10, 11. Sınıf Bursluluk Sınavı Tarih Konuları

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkacak Tarih dersi konuları:

1. ÜNİTE: TARİH VE ZAMAN

2. ÜNITE: İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ

3. ÜNİTE: ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA

4. ÜNİTE: İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI

5. ÜNİTE: İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU

6. ÜNİTE: TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ

Türklerin İslamiyet’i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeler

Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörler

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimler

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeler

Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısı

9, 10, 11. Sınıf Bursluluk Sınavı Coğrafya Konuları

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkacak Coğrafya dersi konuları:

1. ÜNİTE: DOĞAL SİSTEMLER .

2. ÜNİTE: BEŞERÎ SİSTEMLER

3. ÜNİTE: KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

4. ÜNİTE: ÇEVRE VE TOPLUM

9, 10, 11. Sınıf Bursluluk Sınavı Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Konuları

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkacak Din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi konuları:

1. BİLGİ VE İNANÇ

2. DİN VE İSLAM

3. İSLAM VE İBADET

4. GENÇLİK VE DEĞERLER

5. GÖNÜL COĞRAFYAMIZ

NOT: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan öğrenciler için 5 tane Sosyal Bilimler dersinden soru sorulacaktır.